SevenHouses  
   
 

SevenHouses is een organisatieadviesbureau dat zich heeft gespecialiseerd in de educatieve markt. Organisaties binnen deze branche zijn vaak complexe, professionele organisaties waarin verschillende krachten werken. 

In de maatschappij komt steeds meer de nadruk op kwaliteit van de hele organisatie te liggen en ook voor onderwijsinstellingen heeft dit grote gevolgen, wat vooral terug te zien is in groeiende eisen van studenten, bedrijfsleven en overheid.

Dit laatste blijkt ook in het bijzonder uit de verplichte visitatie die alle hogescholen de komende tijd te wachten staat.

lees verder >>

 


 
  Verbetering van kwaliteit?  
   
 

Bij sommige critici bestaat de vrees dat opleidingen niet genoeg aangemoedigd worden om hun kwaliteit te blijven verbeteren. Het nieuwe accreditatiestelsel toetst immers niet verbeteringen, maar slechts of opleidingen voldoen aan de basiskwaliteit.

Veel hogescholen zouden genoegen nemen met ‘een zesje’ en niet gestimuleerd om betere kwaliteit af te leveren. Bovendien, eenmaal geaccrediteerd zou het kwaliteitsbeleid weer gedeeltelijk in de ijskast komen te staan. Wat vindt u?

Accreditatie voor hogescholen

Accreditatie is voor hogescholen een impuls voor continue verbetering
ja
nee

 
 
  Nieuws: 'onberispelijk' HO  
   
 

Rutte ziet af van de invoering van domeinaccreditatie. Wel wordt instellingsaccreditatie toegestaan voor instellingen met een ‘onberispelijke staat van dienst’. lees verder >>

 

  Nieuws: De ideale webenquête  
   
 

De optimale invulduur van een webvragenlijst is maximaal elf minuten. Na 15 minuten begint de aandacht te verslappen.  lees verder >>

 

  Nieuws: Keuzegids HO ‘oppervlakkige weergave’.  
   
 

Tevredenheidonderzoek onder studenten zeggen maar in beperkte mate iets over de onderwijskwaliteit. Er is geen enkele reden te veronderstellen dat alle kwaliteitverschillen tussen opleidingen die in de Keuzegids HO worden aangegeven ook door verschillen in opleidingskwaliteit worden veroorzaakt. lees verder>>

 

 
  Copyright © 2004 SevenHouses | Disclaimer