Administratieve Organisatie  
   
 

In organisaties is het, mede door de schaalgrootte, in steeds sterkere mate van belang om de administratieve processen te formaliseren. Vaak is de kennis binnen de organisatie verspreid over verschillende personen, zoals administratieve medewerkers, managers en andere medewerkers.

Veel energie gaat verloren omdat er geen eenduidigheid bestaat over de inrichting van de processen. Nu visitatie steeds belangrijker wordt, dienen processen zo te worden beschreven dat zij eenvoudig kunnen worden gebruikt.

Door het samenstellen van een groep, bestaande uit administratieve medewerkers en middenmanagers, worden de interne processen van de organisatie op een interactieve manier beschreven. Dit wordt zodanig gestuurd dat de processen ook in de praktijk bruikbaar zijn.

Om de stuurmogelijkheden van het management te vergroten, worden de administratieve processen in MS Project opgenomen. Het programma genereert tevens managementinformatie over de voortgang van de processen.

 

 
   
 

 
 
  Copyright © 2004 SevenHouses | Disclaimer