AO > Roosterorganisatie  
   
 

De toenemende mate van flexibiliteit in het onderwijs is een van de aspecten waardoor de logistiek van de onderwijsmiddelen steeds complexer wordt. De nieuwe onderwijsconcepten hebben een veranderende behoefte aan onderwijsruimten tot gevolg. Daarnaast zorgen ze voor veranderingen in de inzet van docenten. Dit alles maakt het organiseren en administreren van roosters en de taakbelasting van docenten een complexe taak.

Bij veel onderwijsorganisaties gaat het uitvoeren van deze complexe taak moeizaam, wat vaak diverse problemen rondom de roostering en taakbelasting als gevolg heeft. Zo worden roosters niet tijdig gepubliceerd of laat de kwaliteit van roosters in de ogen van zowel studenten als docenten te wensen over. Er ontstaat hierdoor veel onrust in het hele roosterproces, waarbij telkens via ad hoc besluiten problemen worden opgelost en er geen ruimte bestaat voor structurele oplossingen.

SevenHouses heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het organiseren van deze complexe taken. Zo hebben de adviseurs van SevenHouses methodieken ontwikkeld om een versnelling te realiseren in het professionaliseren van de werkwijze. Daarnaast is er veel aandacht voor de ontwikkelng en verbeterde toerusting van de mensen die zijn belast met de uitvoering van bovengenoemde taken. Belangrijke elementen die bij een verbeteringstraject worden meegenomen zijn: bepalen van de visie en uitgangspunten rondom het opstellen van het curriculum, het rooster en de taakbelasting, aandacht voor de relatie tussen de verschillende partijen, vaststellen van werkafspraken en procedures, het verbeteren van het werkproces en de inzet van informatiesystemen in het proces.

 

 
   
 

 
 
  Copyright © 2004 SevenHouses | Disclaimer