Instrumenten > Onderzoek  
   
 

SevenHouses is van mening dat een organisatie pas écht goed kan worden geadviseerd als men de organisatie kent en leert begrijpen. Om een organisatie in al haar facetten te leren kennen, is er meer nodig dan de directie de hand te schudden. SevenHouses onderzoekt hoe organisatieprocessen zijn georganiseerd, hoe mensen met elkaar omgaan, hoe tevreden zij zijn, wat er leeft en hoe de instelling als geheel functioneert. Dit gebeurt samen met de mensen die in de instelling werken. Door deze onderzoeken ontstaat een beter inzicht in de organisatieproblematiek en wordt gedetailleerde en nauwkeurige informatie over de instelling verkregen. Onderzoek vormt bij SevenHouses een integraal onderdeel van het gehele adviestraject. De verworven kennis wordt ingezet bij het begeleiden en verzorgen van trainingen, adviezen en ontwikkelprocessen.

Daarnaast is onderzoek in het kader van kwaliteitszorg een onmisbaar onderdeel. De feedback vanuit klanten (o.a. studenten) en stakeholders (o.a. het beroepenveld, de overheid) over de prestaties is essentieel om de onderwijsinstelling in de juiste richting te kunnen ontwikkelen. Bij het doen van onderzoek is het belangrijk dat onderzoeksresultaten daadwerkelijk bruikbaar zijn voor het onderwijs. Onderzoeken van SevenHouses hebben daarom altijd een praktisch nut. Een onderwijsinstelling kan de onderzoeksresultaten direct implementeren in een praktijksituatie.

De kracht van onderzoeken die door SevenHouses worden verzorgd, ligt in het zichtbaar en meetbaar maken van de belevingswerkelijkheid van mensen binnen en buiten de organisatie. SevenHouses is gespecialiseerd in onderzoek voor onderwijsinstellingen, alleenstaand of in een traject. SevenHouses kan verschillende soorten onderzoeken voor onderwijsinstellingen verzorgen.

SevenHouses onderscheidt zich van andere organisatieadviesbureaus door haar werkwijze. Wij besteden veel aandacht aan de voorbereiding en onderzoeksopzet. Samen met de onderwijsinstelling kijkt SevenHouses naar een geschikte methode op maat, om zo tot een onderzoek te komen dat het beste bij de opdracht en de onderwijsinstelling past.

 

 

 
   
 

 
 
  Copyright © 2004 SevenHouses | Disclaimer