AO > Kwaliteitzorg  
   
 

In het kader van kwaliteitzorg is het steeds belangrijker om processen goed te hebben geregeld en zo te hebben beschreven dat zij eenvoudig kunnen worden uitgevoerd. Steeds meer wordt er door de omgeving (klanten, bedrijven, overheid) gevraagd te werken volgens vastgestelde normen op het gebied van kwaliteit. Voorbeelden hiervan zijn de normen betreffende accreditatie, ISO, EFQM en het veel toegepaste kwaliteitsmodel INK.

SevenHouses kan organisaties ondersteunen in het (her) inrichten van processen. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit en samenhang van processen. Tevens wordt er gekeken in hoeverre processen op een klantgerichte manier kunnen worden vormengegeven.

Het vastleggen, verbeteren en gebruiken van procedures waarmee processen worden beschreven, helpt organisaties verder om de kwaliteit en continu´teit te waarborgen. SevenHouses kan organisaties hulp bieden bij het opstellen, verbeteren en vastleggen van procedures op een zodanige wijze, dat ze toegankelijk zijn voor alle medewerkers. Veelal wordt dit gedaan door het samenstellen van een werkgroep, die bestaat uit verschillende soorten medewerkers, van werkvloer tot management. Zo worden de interne processen van de organisatie op een interactieve manier beschreven, waarbij wordt gestuurd op de praktische bruikbaarheid van procedures.

 

 
   
 

 
 
  Copyright © 2004 SevenHouses | Disclaimer