AO > Studievoortgang  
   
 

Het administreren van studentengegevens vraagt veel aandacht en deskundigheid. Door de complexiteit, het gebrek aan deskundigheid en de toestroom van verschillende soorten studenten, is het lastig om het proces goed onder te knie te krijgen. Het gaat in feite vaak om verschillende soorten processen die verschillende informatiestromen met zich meebrengen.

SevenHouses heeft de deskundigheid en ervaring om deze processen effectief te sturen en kan ondersteuning bieden bij de implementatie van studievoortgangsystemen waarin de gegevens vanuit informatiestromen opgeslagen kunnen worden. SevenHouses richt zich hierbij vooral op de gebruikerskant van de implementatie. Dit houdt in dat adviseurs van SevenHouses de gebruikers begeleiden bij het in gebruik nemen van diverse informatiesystemen en helpen bij het inbedden van de systemen in de organisatie en in de processen.

 

 
   
 

 
 
  Copyright © 2004 SevenHouses | Disclaimer