Accreditatie  
   
 

Kwaliteitszorg heeft sinds 2003 een nieuwe impuls gekregen. Bij wet is vastgelegd dat alle instellingen in het Hoger Onderwijs een kwaliteitskeurmerk moeten bemachtigen; betiteld als “accreditatie”. Met een accreditatie is de basiskwaliteit van een opleiding voor zes jaar geborgd. Onderwijsinstellingen kunnen een accreditatie aanvragen bij het NVAO nadat zij zijn gevisiteerd door een Visiterende en Beoordelende Instantie (VBI). Voorafgaand aan het bezoek van een VBI schrijven onderwijsinstellingen een zelfevaluatierapport. Daarbij is er momenteel veel gelegen aan eigen initiatief en voorbereiding van instellingen zelf.

Wat betekent accreditatie voor onderwijsinstellingen? Accreditatie maakt de kwaliteit van een opleiding openbaar en vergelijkbaar. Dit is niet alleen interessant voor studenten, overheidsorganen, maar ook voor het beroepsveld. Indien de kwaliteit van een instelling onvoldoende is heeft dit vergaande consequenties: intrekken van overheidsbekostiging, geen studiefinanciering voor studenten en geen diploma’s of titels mogen verstrekken. Inmiddels is er één hogeschool waaraan geen accreditatie is verleend (zie Archief). Reden genoeg om als onderwijsinstelling goed voorbereid te zijn op de accreditatieaanvraag.

 

 

 
   
 

 
 
  Copyright © 2004 SevenHouses | Disclaimer