Instrumenten > Advies  
   
 

“Mijn beste advies ooit.... iedereen wil voor iemand werken, niet voor iets abstracts. Bij het benoemen van een manager denk ik sindsdien: zouden de mensen onder die persoon wel voor hem/haar willen werken?” (Theo Bouwman, CEO PCM. Uit: Intermediair 23, 2005)

Niet alleen voor personen kunnen adviezen waardevol zijn, maar ook onderwijsinstellingen kunnen baat hebben bij een goed advies. Daarbij doelt SevenHouses op een beargumenteerd, weloverwogen advies. Een advies waarbij de problematiek samen met de instelling uitvoerig is onderzocht. Een advies dat naadloos aansluit op de mensen en middelen binnen de onderwijsinstelling. Dát zijn adviezen waar SevenHouses voor staat als adviesbureau.

Onze adviezen Het adviseren van instellingen zien wij als een traject waarbij wij een leerproces ingaan met klanten. Wij vinden het belangrijk om samen met de klant aan de slag te gaan, en begrip te krijgen van wat er speelt binnen de onderwijsinstelling. Daarbij betrekken wij zoveel mogelijk betrokkenen van alle lagen in de organisatie. Een discussie met studenten kan bijvoorbeeld effectief zijn, maar ook een strategiebespreking met een kwaliteitsmanager. SevenHouses is een klein, flexibel bureau. Wij luisteren zorgvuldig naar de voorkeuren en wensen van personen binnen de instelling en kunnen hier adequaat op inspelen. Kenmerkend voor onze aanpak is dat wij veel aandacht besteden aan de mensen binnen de instelling, waarbij wij wel gekenmerkt worden als daadkrachtig en slagvaardig.

SevenHouses zoekt naar manieren om een boodschap zo goed mogelijk over te brengen. Onze adviseurs zijn gewend om zich snel te verplaatsen in de doelgroep en een vertaalslag te maken. Ingewikkelde organisatietheorie communiceren wij in normaal Nederlands.

Onderwijs in ontwikkeling SevenHouses ontwikkelt géén onderwijsmethodes of vakspecifieke trainingen. Als adviesbureau adviseren wij onderwijsinstellingen hoe zij hun kerntaak (onderwijs verzorgen) kwalitatief zo goed mogelijk kunnen organiseren. Wij adviseren bij diverse complexe vraagstukken. Om u een idee te geven: organisatieontwikkeling, accreditatieaanvraagklantgerichtheid, inrichten en optimaliseren van processen (bijv. roosterproces), of follow-up van onderzoeken. Al onze adviseurs zijn goed thuis in de onderwijswereld. Adviseurs van SevenHouses hebben ervaring bij allerlei onderwijsinstellingen van ROC tot HO tot samenwerkingsverbanden. Zij kennen instellingen in het Hoger Onderwijs van binnen en buiten en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en heersende denkbeelden. Ontwikkelingen als competentiegericht onderwijs of duaal leren vragen bijvoorbeeld om een nieuwe inrichting van het onderwijs.  

Het Hoger Onderwijs wordt steeds bedrijfsmatiger. Er moet verantwoording worden afgelegd aan overheid, beroepenveld, studenten en accreditatieorganen.  Dit vergt veel van onderwijsinstellingen. De organisatie moet planmatig opereren, er moet “managementinformatie” beschikbaar zijn en er zullen veel veranderingen moeten worden doorgevoerd. De leiding krijgt een wezenlijk andere rol; die van manager. Voor oud-docenten kan dit een enorme omslag betekenen. SevenHouses adviseert onderwijsinstellingen bij vele complexe vraagstukken die er spelen en biedt een helpende hand. Wij helpen organisaties om te ontwikkelen in de gewenste richting, waarbij wij in nauwe samenwerking met de onderwijsinstellingen doelen opstellen. Wij onderzoeken hoe we het beste kunnen halen uit de onderwijsinstelling en de medewerkers.

 

 
   
 

 
 
  Copyright © 2004 SevenHouses | Disclaimer