Methode  
   
 

Het doen van onderzoek is een proces waarbij SevenHouses in verschillende fases zeer intensief samenwerkt met de onderwijsinstelling. SevenHouses richt onderzoeken in als een project met een vast aanspreekpunt vanuit onze organisatie.

SevenHouses zorgt ervoor dat het onderzoek gedegen wordt uitgevoerd. Er wordt rekening gehouden met betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid van de onderzoeksgegevens. Dit wil zeggen dat SevenHouses ervoor zorgt dat gegevens geldige en nauwkeurige resultaten opleveren. Daarnaast dienen de onderzoeksresultaten altijd een praktisch nut. Om onderzoeksresultaten te kunnen gebruiken hecht SevenHouses veel waarde aan de analyse en verslaglegging van resultaten. Uitkomsten worden gedetailleerd gerapporteerd, in de stijl die de onderwijsinstellingen wenst. Resultaten kunnen worden gedifferentieerd naar verschillende groepen deelnemers. SevenHouses faciliteert tevens de terugkoppeling naar deelnemers van onderzoeken.

Er worden verschillende technieken gehanteerd om informatie te verzamelen, waaronder de enquête, het interview, en panelonderzoek. Naast deze meer traditionele onderzoeksmethoden heeft SevenHouses haar expertise verder ontwikkeld met vernieuwende methodieken. Hierbij valt te denken aan onderzoeken met behulp van een internetforum of een ‘onderzoekszuil’ in de aula van een onderwijsinstelling. Deze methodieken worden gefaciliteerd door gebruik te maken van moderne technologieën en dataverwerking. 

 

 
   
 

 
 
  Copyright © 2004 SevenHouses | Disclaimer